Koszt kursu języka angielskiego dla prawników:

760 zł za kurs, który obejmuje 32 godziny lekcyjne (po 45 minut każda). To tylko 23,75zł za 45 min!

Dla studentów oraz aplikantów przewidzieliśmy specjalne ceny promocyjne: 690 zł za kurs, który obejmuje 32 godziny lekcyjne (po 45 minut każda). To tylko 21,50zł za 45min!

NOWOŚĆ! RABAT PRZYJACIELSKI!
Dodatkowy rabat w wysokości 10% przysługuje osobom, dzięki którym nowy słuchacz zapisze się na kurs. Rabat przyznawany jest zarówno osobie polecającej, jak i nowemu słuchaczowi.

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł na poczet płatności za pierwszy semestr.

Nauka odbywa się w grupach do 10 osób.

W cenę wliczone są wykorzystywane na zajęciach autorskie materiały - nie ma potrzeby kupowania innych materiałów edukacyjnych.Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Szymona Krzyszczuka